Poslovnice na novim adresama

U Auto Kreši neprestano osluškujemo potrebe kupaca te pratimo trendove na tržištu, pa u skladu s time radimo i poboljšanja kako bi zadovoljili što veći broj pojedinačnih, ali i svakodnevnih kupca. U skladu s time nedavno smo u Karlovcu otvorili centralno skladište za čitavu Hrvatsku, a odakle se ‘pune’ regionalni centri u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Osijeku i Varaždinu, odnosno iz njih i ostale poslovnice na svakom pojedinom području. Karlovac je tako na istoj lokaciji, Zagrebačka cesta, Odvojak I, br. 2 (bivši Baumax), dobio i maloprodajnu poslovnicu.

KarlovacCS1000

Novom lokacijom mogu se pohvaliti regionalni centri u Rijeci i Varaždinu, Marinići 145, Viškovo odnosno Optujska 157. Pored novih adresa, novi centri su u daleko većim prostorima, a kako bi na raspolaganju imali i daleko veću količinu dijelova odmah spremnih za isporuku. Novim, boljim i većim prostorima mogu se pohvaliti i djelatnici u poslovnicama Slavonski Brod, Đakovo i Sesvete. Kupci sada imaju na raspolaganju daleko veći asortiman dijelova i opreme. Adrese su: Sjeverna vezna cesta br.30, Eugena Kvaternika 23 te Jelkovečka 5, dok su brojevi telefona na svim lokacijama ostali nepromijenjeni. Novom poslovnicom može pohvaliti i naš distributer, Frenum, pa su nakon Vrbovca, Čazme, Bjelovara i Križevaca prisutni i u Koprivnici, na adresi Čarda 60f.

 CSKarlovac640-01

CSKarlovac640-02

CSKarlovac640-03

CSKarlovac640-04

Poslovnice na novim adresama